توافق هسته ای دو شرکت اوکراینی و آمریکایی

سیاسی

دوشرکت آمریکایی و اوکراینی برای همکاری های هسته ای توافقنامه امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،شرکت انرگواتم که مسئولیت اداره نیروگاههای هسته ای اوکراین را بر عهده دارد و شرکت آمریکایی وستینگهاوس شب گذشته در بروکسل توافق نامه تامین سوخت هسته ای برای نیروگاههای هسته ای اوکراین امضا کردند.

"آندری تیورین" رئیس شعبه انرگواتم در بروکسل اعلام کرد: من امضای توافق نامه میان دو شرکت را تایید می کنم. وی درباره مفاد توافق نامه و جزئیات مربوط به آن توضیحات بیشتری ارائه نکرد.

اوکراین به منظور کاهش وابستگی به روسیه و افزایش تنوع منابع تامین سوخت هسته ای مورد نیاز چهار نیروگاه هسته ای خود تلاش می کند.

در سال های 2012-2013 میلادی مشکلاتی در فعالیت یکی از نیروگاههای هسته ای جنوب اوکراین دیده شد. گفته می شود این مشکلات ناشی از سوخت هسته ای که وستینگهاوس در اختیار این نیروگاه می گذاشت، بوده است.

نیروگاههای هسته ای اوکراین نزدیک به 47 درصد از برق مورد نیاز این کشور را تامین می کنند .