نماینده بجنورد در گفتگو با مهر:

اشخاص منافع محور شایستگی حضور در مناصب حکومتی را ندارند

سیاسی

قاسم جعفری گفت: کسانی که در بزنگاههای حساس نظام را یاری نمی کنند، منافع شان را بر منافع نظام ترجیح می دهند و خود را عقل کل دانسته و دیگران را سفیه می خوانند، شایستگی حضور در مناصب حکومتی را ندارند.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر انگیزه های خواص بی بصیرت در عدم دفاع از نظام در فتنه ۸۸ را تشریح کرد و گفت: خواصی که در موقع بحران به کمک نظام نیامدند دارای انگیزه های متفاوتی بودند. عده ای از آنها معتقد بودند که در پیروزی انقلاب سهم زیادی داشتند اما پست درخور شانی به آنها داده نشده است. عده ای دیگر خود را محور انقلاب و میراث ماندگار امام و شهدا می دانستند و معتقد بودند نظام باید حول محور آنها حرکت کند.

نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: عده دیگری از خواص خودشان بوجود آورنده فتنه بودند که امروز همان افراد بدنبال فتنه زدایی هستند. درصد کمی از خواص نیز هنوز سرگردانند و نتوانسته اند بین حق و باطل را تشخیص دهند.

وی تصریح کرد: تعدادی از این خواص به خاطر دنیایشان مانند انس بن مالک رفتار می کنند و حق را کتمان می کنند این در حالی است که رسول خدا اعلام کرده کسی که در بیان حق کوتاهی کند شیطان لال است. برخی در بحران فتنه حق را دیدند اما آن را کتمان کردند این افراد باید در قیامت پاسخگو باشند.

عضو فراکسیون اصولگرایان افزود: متاسفانه در محیط غبارآلود ایجاد شده برخی از این خواص در جایگاه افراد خیرخواه و عقل کل نشسته اند و به دنبال فتنه زدایی هستند در حالی که خسارتی که فتنه ۸۸ در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی برای کشور ما ایجاد کرد از جنگ ۸ ساله نیز بیشتر بود.

جعفری تاکید کرد: کسانی که در بزنگاههای حساس ثابت کردند نظام را یاری نمی کنند و منافع شان را بر منافع نظام ترجیح می دهند و خود را عقل کل دانسته و دیگران را سفیه می خوانند شایستگی حضور در مناصب حکومتی را ندارند زیرا قدرت طلبی، قانون گریزی و خود محوری در این افراد مشهود است.