ایران و ایگاد یادداشت تفاهم امضاء کردند

سیاست خارجی

محبوب معالیم در سفر چهار روزه خود به تهران، با وزیر امور خارجه، معاون عربی آفریقایی وی و برخی از مقامات کشورمان دیدار و پیرامون همکاری ایران و ایگاد و مسائل منطقه ای و بین المللی گفت‌وگو کرد.

دبیراجرایی سازمان ایگاد در آخرین روز از سفر رسمی خود به ایران، طی نشستی در وزارت امور خارجه، یادداشت تفاهم همکاری در زمنیه‌های مختلف با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد.

به گزارش ایلنا، محبوب معالیم در سفر چهار روزه خود به تهران، با وزیر امور خارجه، معاون عربی آفریقایی وی و برخی از مقامات کشورمان دیدار و پیرامون همکاری ایران و ایگاد و مسائل منطقه ای و بین‌المللی گفت‌وگو کرد.

همچنین یادداشت تفاهم همکاری در زمنیه‌های مختلف کشاورزی، احداث نیروگاه های برق، مدیریت منابع آب، آبخیزداری، بهداشت و درمان، صلح و امنیت، مبارزه با تروریسم و افراط‌‌‌گرایی، مبارزه با قاچاق موارد مخدر و دزدی دریایی، عصر سه‌شنبه در محل وزارت امور خارجه کشورمان بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایگاد به امضاء رسید

کد N651786