عصر سه شنبه در وزارت خارجه انجام شد؛

امضای یادداشت تفاهم همکاری بین ایران و سازمان ایگاد

سیاسی

یادداشت تفاهم همکاری درزمینه کشاورزی،احداث نیروگاه های برق،مدیریت منابع آب،بهداشت ودرمان،صلح وامنیت،مبارزه باتروریسم وافراط گرایی،مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی بین ایران و ایگاد به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب معالیم، دبیراجرایی سازمان ایگاد در آخرین روز از سفر رسمی خود به ایران، طی نشستی با عنوان بررسی تحولات در آفریقا در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، به تشریح مسائل و تحولات شاخ آفریقا و دیگر مناطق این قاره پرداخت.

دبیراجرایی سازمان ایگاد در سفر چهار روزه خود به تهران، با وزیر امور خارجه، معاون عربی آفریقایی وی و برخی از مقامات کشورمان دیدار و پیرامون همکاری ایران و ایگاد ومسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کرد.

همچنین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه های مختلف کشاورزی، احداث نیروگاه های برق، مدیریت منابع آب، آبخیزداری، بهداشت و درمان، صلح و امنیت، مبارزه با تروریسم و افراط گرایی، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دزدی دریایی، عصر سه شنبه در محل وزارت امور خارجه کشورمان بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان ایگاد به امضا رسید.