در گفتگو با مهر مطرح شد:

راه‌حل بودجه غیرنفتی خصوصی‌سازی است/افزایش‌درآمدمالیاتی‌ بااجرای‌اصل۴۴

سیاسی

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار، تنها راه جبران کاهش درآمدهای نفتی را خصوصی سازی دانست و گفت: افزایش مالیات در بودجه بدون خصوصی سازی ناعدالتی است.

احمد کریمی اصفهانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به کاهش قیمت نفت و کاهش درآمد دولت در بودجه ۹۴، گفت: باید تحولی در بودجه نویسی کشور به وجود بیاید؛ چراکه در بودجه ای که بر نفت متمرکز باشد، چنین خطراتی طبیعی است.

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار، با بیان اینکه بودجه باید بر مالیات متمرکز باشد، گفت: ما باید به این سمت حرکت کنیم که درآمد های کشور را از طریق مالیات تامین سازیم.

وی تصریح کرد: امروز وزارت اقتصاد بیشترین فشار خود را برای اخذ مالیات بر بنگاههای اقتصادی کف بازار و شناسنامه دار می آورد که این بی عدالتی است؛ لذا اگر دولت بخواهد برای تامین هزینه های خود در سال آینده مالیات ها را افزایش دهد ریشه این بنگاههای خشکانده می شود. این درحالی است که از بسیاری از بنگاههای اقتصادی دولت مالیاتی اخذ نمی شود.

کریمی اصفهانی، با تاکید براینکه برای اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی باید ساز و کار مناسب طراحی شود، ادامه داد: ۷۰ تا ۸۰ درصد از بنگاههای اقتصادی متعلق به دولت است و بدلیل آنکه در مورد درآمدهای خود شفاف سازی نمی کنند مالیاتی از آن بنگاهها اخذ نمی شود و در نتیجه ۸۰ درصد از منابعی که دولت می تواند از طریق آن کسب درآمد داشته باشد به هدر می رود و بیشترین فشار مالیات بر روی ۲۰ تا ۳۰ درصد بنگاههای اقتصادی کوچک و خصوصی است.

عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری، خصوصی سازی را بهترین راه حل برای رهایی از بودجه نفتی دانست و گفت: تنها با اجرایی ساختن اصل ۴۴ قانون اساسی است که دولت می تواند از طریق مالیات کسب درآمد کند.

وی یادآور شد: طبق سیاست ابلاغی اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری، باید تا پایان سال ۹۳ تمام بنگاه اقتصادی از ید دولت خارج شود؛ اما امروز بنگاههای اقتصادی به حیات خلوت دولتها تبدیل شده اند و دولت ها حاضر نیستند آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.

دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار، منشا مفاسد اقتصادی را دولتی بودن بنگاههای اقتصادی خواند و خاطرنشان کرد: اگر دولت به سمت خصوصی سازی حرکت کند و سیاست های اصل ۴۴ را جامعه عمل بپوشاند هم می تواند درآمدهای خود را بدون اتکا به نفت افزایش دهد و هم از فسادی اداری و اقتصادی جلوگیری کند.