یورش نظامیان آل خلیفه به تظاهرات کنندگان بحرینی

سیاسی

نظامیان آل خلیفه تظاهراتی که در مخالفت با بازداشت شیخ علی سلمان برپا شده است را سرکوب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرات البحرین گزارش داد: صدها نفر با تجمع در جنوب منامه در برابر منزل شیخ علی سلمان به بازداشت وی اعتراض کردند.

بر اثر شلیک گلوله های ساچمه ای و گازهای سمی تعدادی از تظاهرات کنندگان زخمی شدند.

منابع بحرینی از به کار گیری گسترده گاز علیه مناطق مسکونی خبر دادند.

تظاهرات کنندگان خواستار آزادی شیخ علی سلمان شدند و شعار حمد اشاره به پادشاه بحرین سر دادند و وی را مسئول بازداشت و سلامت دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین دانستند.

این منابع از ناتوانی نظامیان آل خلیفه در متفرق کردن تظاهرات کنندگان و خروج تظاهرات کنندگان از منطقه دیگر به سوی منزل شیخ علی سلمان خبر دادند.