برگزاری همایش ملی اطلاعات و ولایت

سیاست داخلی

این همایش با حضور روسا و نخبگان جامعه اطلاعاتی کشور با همت دانشکده اطلاعات و پژوهشکده اطلاعات بر پا گردید.

نخستین همایش ملی اطلاعات و ولایت در روز سه شنبه 9 دی ماه 93 با هدف:« تبیین گفتمان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دام ظله العالی در اطلاعات» با حضور حضرات آیات محمدی گلپایگانی مسئول دفتر مقام معظم رهبری به عنوان سخنران افتتاحیه و محمدی ری شهری اولین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران سخنران اختتامیه برگزار گردید.

به گزارش خبرگزاری ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات این همایش با حضور روسا و نخبگان جامعه اطلاعاتی کشور با همت دانشکده اطلاعات و پژوهشکده اطلاعات بر پا گردید.
شایان ذکر است مقالات واصله به دبیرخانه همایش در قالب چهار کمیسیون ذیل جمع بندی و در دو مجلد منتشر خواهد شد.
1. رویکرد های اطلاعاتی از منظر ولایت
2. اطلاعات و کشورداری از منظر ولایت
3. اطلاعات و نیروی انسانی از منظر ولایت
4. اطلاعات شرع و قانون از منظر ولایت

کد N651451