سردار دهقان:

تروریست های اجاره ای بدنبال تامین منافع آمریکا و اسرائیل هستند

سیاسی

وزیر دفاع کشورمان با اشاره به تحرکات گروههای تکفیری در عراق گفت: این تروریست های اجاره ای بدنبال تامین منافع آمریکا و امنیت اسرائیل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ حسین دهقان عصر امروز در نشست خبری مشترک با خالد متعب العبیدی وزیر دفاع جمهوری عراق با ابراز خرسندی از میزبانی وی در سفر به تهران و امضای یادداشت تفاهم همکاری گفت: آنچه امروز برای ما مهم است شرایطی است که در فضای امنیتی منطقه حاکم شده است.

وی گفت: امروز نظام سطه در یک توطئه فراگیر به تجهیز یک جریان تکفیری پرداخته و امنیت منطقه را تهدید می کند؛ این جریان جبهه مقاومت را در برابر نظام سلطه و صهیونیست ها مورد هجوم و حمله قرار داده است.

وزیر دفاع کشورمان تصریح کرد: اینها تروریست های اجاره ای هستند که بدنبال تامین منافع آمریکا و امنیت اسرائیل  قدم بر می دارند و امروز سوریه و عراق جولانگاه حرکت های ضد بشری آنها شده است.

سردار دهقان تاکید کرد: با توجه به این شرایط به طور طبیعی ایران و عراق در زمینه مواجهه با تروریست باید همکاری خود را افزایش دهند.

وی خاطرنشان کرد: معتقدیم ملت و ارتش عراق قادرند تحت لوای مرجعیت دینی با این وضعیت مبارزه کنند و انشاءالله این تفاهم نامه نقطه آغاز همکاری هاست و در آینده ادامه خواهد یافت.