فیلم/ راهپیمایی مردم بحرین در اعتراض به بازداشت شیخ سلمان

سیاسی

صدها نفر از مردم با راهپیمایی در منامه پایتخت بحرین، خواستار آزادی «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.

فیلم/ راهپیمایی مردم بحرین در اعتراض به بازداشت شیخ سلمانصدها نفر از مردم با راهپیمایی در منامه پایتخت بحرین، خواستار آزادی «شیخ علی سلمان» دبیرکل جمعیت الوفاق شدند.