با حضور وزرای دفاع دو کشور؛

ایران و عراق تفاهم نامه همکاری دفاعی و امنیتی امضا کردند

سیاسی

در پایان سفر وزیر دفاع عراق به تهران وزرای دفاع ایران و عراق یادداشت تفاهم همکاری دفاعی و امنیتی امضا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در این یادداشت تفاهم که به امضای سردار دهقان وزیر دفاع ایران و خالد متعب العبیدی وزیر دفاع جمهوری عراق رسید حوزه های همکاری دفاعی میان دو کشور تعیین و دو طرف بر اجرای تفاهم های صورت گرفته میان دو کشور تاکید کردند. همچنین در این یادداشت تفاهم مقرر شده است تا همکاری های مشترک برای ایجاد ارتش ملی عراق با هدف حفظ تمامیت ارضی و امنیت این کشور ادامه یابد و دو طرف به فعالیت های مشاوره ای در این خصوص بپردازند.

وزرای دفاع ایران و عراق در این یادداشت تفاهم  همجنین بر ضرورت مشاوره و دیدارهای منظم به منظور رایزنی برای نحوه تامین امنیت منطقه تاکید کرده و این نکته را خاطرنشان کرده اند که تروریسم نه تنها بر امنیت عراق بلکه برمنطقه کل منطقه تاثیر گذار است و بر این اساس  تداوم مشاوره های نظامی ضروری است.