محاصره مقر جمعیت الوفاق بحرین از سوی نظامیان آل خلیفه

سیاسی

منابع آگاه از محاصره مقر جمعیت الوفاق بحرین از سوی نظامیان این رژیم خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار گزارش داد: نظامیان رژیم بحرین دفتر جمعیت الوفاق را به محاصره خود درآورده اند و مانع از رسیدن به آن شده اند.

این در حالی است که نظامیان رژیم بحرین به تجمع کنندگان در نزدیکی منزل شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق یورش برده بودند.

رژيم بحرین بازداشت شیخ علی سلمان را به مدت هفت روز دیگر تمدید کرده است.