سخنگوی وزارت امور خارجه:

بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا در دستورکار مذاکرات دو کشور نیست

سیاست خارجی

مرضیه افخم در پاسخ به سؤالی درخصوص احتمال بازگشائی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا در پایتخت‌های دو کشور گفت: گفت‌وگوهای دو کشور صرفاً در خصوص موضوع هسته‌ای بوده و این موضوع در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت‌وگوهای ایران و آمریکا را مختص به موضوع هسته‌ای دانست. 

یع گزارش ایلنا، مرضیه افخم در پاسخ به سؤالی درخصوص احتمال بازگشائی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا در پایتخت‌های دو کشور گفت: گفت‌وگوهای دو کشور صرفاً در خصوص موضوع هسته‌ای بوده و این موضوع در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به انتشار خبری به نقل از یک رسانه عربی اضافه کرد: هیچ منبع مسئولی از وزارت امور خارجه در این زمینه با رسانه‌ها گفت‌وگو نداشته است.

کد N651209