افخم:

بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و آمریکا در دستور کار نیست

سیاسی

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به احتمال بازگشایی سفارتخانه های ایران و آمریکا گفت: گفتگوهای دو کشور صرفاً در خصوص موضوع هسته ای بوده و این موضوع در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سؤالی درخصوص احتمال بازگشائی سفارتخانه های ایران و آمریکا در پایتخت‌های دو کشور گفت: گفتگوهای دو کشور صرفاً در خصوص موضوع هسته ای بوده و این موضوع در دستور کار مذاکرات دو کشور نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به انتشار خبری به نقل از یک رسانه عربی اضافه کرد: هیچ منبع مسئولی از وزارت امور خارجه در این زمینه با رسانه ها گفتگو نداشته است.