دادستانی کل بحرین بازداشت علی سلمان را ۷ روز دیگر تمدید کرد

تسنیم نوشت:


دادستان کل بحرین بازداشت علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق را هفت روز دیگر تمدید کرد.

به گزارش صوت المنامه، دادستانی کل بحرین اعلام کرد که به منظور ادامه بازجویی‌ها از شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت الوفاق، بازداشت وی تا هفت روز آتی ادامه دارد.

26149

کد N651110