واکنش الوفاق به تمدید یک هفته ای بازداشت شیخ علی سلمان

سیاسی

جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد که تمدید بازداشت شیخ سلمان تا یک هفته دیگر یک تصمیم تحریک آمیز خطرناک است که واقعیت امنیتی و سیاسی را در بحرین هدف گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به اعلام دادستان کل این کشور مبنی بر تمدید یک هفته ای بازداشت «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق اعلام کرد که این اقدام تحریک آمیز و خطرناک است که در واقع واقعیتهای سیاسی و امنیتی را در بحرین تحت تاثیر قرار خواهد داد.

الوفاق همچنین تاکید کرد که بحرین نیاز به یک طرح سیاسی درخصوص حکومت مردمی دارد نه اقدامات سرکوبگرانه و انتقامجویانه ای که رژیم علیه مردم اعمال می کند.