فوری/

انفجار خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی پارلمان لیبی

سیاسی

منابع امنیتی از انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی ساختمان پارلمان لیبی در شهر طبرق خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شبکه العربیه در خبری فوری از انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی ساختمان پارلمان لیبی در شهر طبرق خبر داد.

هنوز جزئیاتی از تلفات این انفجار منتشر نشده است.