دامنه اعتراضات به دستگیری شیخ سلمان به مقابل کاخ سفید هم کشیده شد

سیاسی

شماری از اعضای سازمان «آمریکائیهای حامی دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» در اعتراض به دستگیری دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین در مقابل کاخ سفید تجمع کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، سازمان آمریکایی «حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در بحرین» اعلام کرد که گروهی از اعضای این سازمان در اعتراض به دستگیری "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین توسط رژیم آل خلیفه اقدام به تجمعی اعتراضی در مقابل کاخ سفید کردند.

شرکت کنندگان در این تجمع اعتراض آمیز با در دست داشتن پلاکاردها و تصاویری از شیخ سلمان خواهان پایبندی مقامات بحرین به دموکراسی و آزادی بیان شدند.