فزوینی در گفت‌وگو با ایلنا؛

صدا وسیما خود را حق مطلق می داند

سیاست داخلی

تجربه نشان داده است جامعه مخاطب صداوسیما به شدت کاهش یافته و به علت نوع عملکرد آن مردم سعی می‌کنند مسیری خلاف این را رسانه را دنبال کنند. با گسترش سواد عمومی جامعه و تنوع ابزارها و وسایل ارتباط جمعی و عمومی دولت باید مسیر خودش در این چارچوب‌ها دنبال کند.

یک عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) تاکید کرد: صداوسیما اساسا دیگر به انتقادات سال‌هاست که توجه ندارد زیرا این رسانه خود را حق مطلق می‌داند و در جایگاه حق مطلق هر کار و نوع عملکردی را جایز می‌داند.

حمید فزوینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا؛ درباره انتقاد رئیس جمهور از عملکرد دو گانه صداوسیما گفت: من پیرامون این موضوع اعتقاد دیگر دارم،‌ اینکه جناب رئیس جمهور باید به جای انتقادات گوناگون سعی کند از اختیارات قانونی خودش برای حل مسئله استفاده کند.

وی ادامه داد: برای جایگاه ریاست جمهوری در قانون اساسی اختیارتی در نظرگرفته شده است، به طور مثال رئیس جمهور می‌تواند از طریق شورای نظارت بر صداوسیما جدی‌تر به این موضوع در راستای انتقادات خودشان بپردازند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینكه صداوسیما اساسا دیگر به این گونه انتقادات سال‌هاست که توجه ندارد، یادآور شد: این رسانه خود را حق مطلق می‌داند و در جایگاه حق مطلق هر کار و نوع عملکردی را جایز می‌داند.

قزوینی بابیان اینکه حتی امروز صداوسیما بسیار ناتوان از اثرگذاری است، خاطرنشان کرد: بنابراین در این وضعیت جناب رئیس جمهور باید به جای انتقاد از صداوسیما سعی کند از رسانه‌های جاگیزین مانند مطبوعات، خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و... برای تعامل و ارتباط سازنده با مردم ایران استفاده کند.

وی افزود: امروز تجربه نشان داده است جامعه مخاطب صداوسیما به شدت کاهش یافته و به علت نوع عملکرد آن مردم سعی می‌کنند مسیری خلاف این را رسانه را دنبال کنند. با گسترش سواد عمومی جامعه و تنوع ابزارها و وسایل ارتباط جمعی و عمومی دولت باید مسیر خودش در این چارچوب‌ها دنبال کند.

این عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) درباره عملکرد رسانه‌های مستقل در حمایت از دولت ابراز داشت: این رسانه‌ها حتی قبل از آنکه دولت تشکیل شود تلاش کردند فضای عمومی را برای انتخاب اصلح در کشور فراهم کنند، ولی من فکر می‌کنم این تعامل در شرایط استقرار دولت باید به یک تعامل منطقی تبدیل می‌شد.

قزوینی بیان کرد: متاسفانه امروز کسانی که در این حوزه در دولت و نهادهای دولتی مسئولیت دارند، به نحوی این موضوع را قبول ندارند و به وضوح می‌توان مشاهده کرد غیر مدیران به معنای تغییر رویه‌های نبوده است و این مسئله نیاز به تحول دارد.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در پایان تاكید كرد: بنابراین در شرایطی که رسانه‌های مستقل با انواع مشکلات درگیر هستند، دولت برای کمک به خود و این گونه رسانه‌ها باید تحول جدی در حوزه رسانه‌ای خود را دنبال کند.

کد N650767