در رزمایش «محمد رسول الله»؛

ستاد بحران پدافند هوایی در منطقه رزمایش تشکیل شد

سیاست داخلی

آواربرداری، تخلیه مجروحین و فوت‌شدگان، کمک‌رسانی، تامین غذا و آب‌رسانی، کنترل تردد، حفظ اسناد و مدارک و تخلیه آن‌ها از جمله اقدامات ستاد بحران در منطقه رزمایش بود.

در ششمین روز از رزمایش بزرگ محمد رسول الله(ص) ارتش در پی اعلام وضعیت اضطراری در منطقه رزمایش، ستاد بحران تشکیل شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ اصغر جمالی فرمانده پشتیبانی قرارگاه پدافند هوایی گفت: این مرحله از رزمایش به منظور سنجش میزان چابکی و چلاکی یگانهای پشتیبانی کننده، توانمند سازی نیروی انسانی، ایجاد آمادگی بیشتر برای مقابله با بحران ها و کنترل آنها، مشخص شدن نقش ها و مسولیت ها و اداره و رهبری همه فعالیت ها، از قبیل پیش بینی، پیش گیری، کاهش خسارات و ایجاد آمادگی و مقابله با تهدیدات و هماهنگی بیشتر عملیاتی برگزار شد.

وی توضیح داد: در پی اعلام وضعیت اضطراری در منطقه رزمایش اقدامات اولیه کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان توسط نیروهای حاضر در منطقه انجام شد ولی با توجه به وضعیت اضطراری به وجود‌آمده برابر تدبیر امیر فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی نیروهای پشتیبانی کننده رزمایش بلا فاصله به منطقه رزمایش اعزام و ستاد بحران در منطقه رزمایش تشکیل شد.

فرمانده پشتیبانی قرارگاه پدافند هوایی گفت: آواربرداری، تخلیه مجروحین و فوت‌شدگان، کمک‌رسانی، تامین غذا و آب‌رسانی، کنترل تردد، حفظ اسناد و مدارک و تخلیه آن‌ها از جمله اقدامات ستاد بحران در منطقه رزمایش بود.

وی افزود: امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی از هماهنگی مطلوب بین نیروهای بخش های مختلف در این مرحله از رزمایش ابراز رضایت و قدردانی کرد.

 

کد N650449