با انتشار بیانیه‌ای؛

حزب موتلفه اسلامی دستگیری دبیرکل حزب الوفاق بحرین را محکوم کرد

سیاست داخلی

حزب موتلفه اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با دستگیری دبیرکل حزب الوفاق بحرین نوشت، دولت غیر دموکراتیک بحرین در ادامه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و سیاسی مردم مسلمان آن کشور و کشتار زنان و جوانان و پزشکان و تخریب مساجد و حسینیه ها، مبادرت به هتک علما و اخیراً دستگیری روحانی مبارز آقای شیخ علی سلمان دبیرکل حزب الوفاق بحرین نموده اس

حزب موتلفه اسلامی با انتشار بیانیه‌ای دستگیری دبیرکل حزب الوفاق بحرین را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، حزب موتلفه اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با دستگیری دبیرکل حزب الوفاق بحرین نوشت، دولت غیر دموکراتیک بحرین در ادامه سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و سیاسی مردم مسلمان آن کشور و کشتار زنان و جوانان و پزشکان و تخریب مساجد و حسینیه ها، مبادرت به هتک علما و اخیراً دستگیری روحانی مبارز آقای شیخ علی سلمان دبیرکل حزب الوفاق بحرین نموده است.

مبارزات حق طلبانه مردم مسلمان بحرین برای احقاق حقوق اساسی خود مبنی بر هر بحرینی یک رأی که حداقل حقوق شناخته شده طبق قوانین بین المللی و حقوق بشر است، تاکنون با روشی مسالمت آمیز و سیاسی دنبال شده و علما و حزب الوفاق نیز بر این روند مراقبت نموده اند. ولی متأسفانه دولت بحرین با رفتاری مستبدانه و با پشتیبانی قدرتهای استکباری آمریکا و اخیراً انگلیس و دخالت نظامی کشور سعودی به فریاد دموکراسی خواهی مسلمانان آن کشور با گلوله و زندان و شکنجه پاسخ داده است. و روزبروز آتش خشم ملت مسلمان بحرین علیه حکومت را برافروخته تر ساخته است. حزب موتلفه اسلامی و دبیرخانه احزاب اسلامی جهان ضمن محکوم کردن دستگیری این روحانی مبارز، بر این باور است که تداوم روش سرکوبگرانه دولت بحرین علیه مطالبات بحق و مسالمت آمیز مردم و برخورد با علما و روحانیونی که نقش کنترل احساسات و تحرکات سیاسی مردم شهید داده و مظلوم آن کشور را دارند، موجب افزایش بحران سیاسی و خارج شدن روند اعتراضات از مسالمت آمیز به خشونت خواهد شد.

کد N650295