تمام سلام :

گفتگو میان حزب الله و المستقبل یک تحول سیاسی بزرگ است

سیاسی

نخست وزیر لبنان، روند گفتگو میان حزب الله و جریان المستقبل را یک تحول سیاسی بزرگ توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمام سلام در گفتگو با السفیر گفت یکی از مهمترین آرزوهای ما در سال جدید میلادی، انتخاب رئیس جمهور است تا فعالیت نهادها و امور کشور سر و سامان پیدا کند، اما برای بقیه مسائل، راه حلهایی پیدا خواهیم کرد.

وی با هشدار درباره پیامدهای دست نیافتن گروههای سیاسی لبنان به توافق درباره سرنوشت ریاست جمهوری در عین حال گفت در صورت برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری،آنگاه باید تصمیمات دیگری اتخاذ کرد.

نخست وزیر لبنان همچنین از آغاز گفتگو میان حزب الله و جریان المستقبل تمجید و آن را یک تحول سیاسی بزرگ توصیف کرد.

وی ابراز امیدواری کرد که این تحولات تاثیر مثبتی بر روند فعالیت دولت و نهادها داشته باشد.