واکنش دبیر شورای نظارت بر صداوسیما به سخنان روحانی:

روزنامه ایران چه کاری برای دولت کرده که صداو سیما نکرده است؟

سیاسی

شجاعی كیاسری درواكنش به اظهارات اخیر رییس جمهور گفت:اینكه گفته می شود كاركردهای دولت در رسانه دیده نمی شود باید بگوییم مگر روزنامه ایران متعلق به دولت نیست؟چقدر كاركرد دولت در این روزنامه دیده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرمضان شجاعی كیاسری درباره اظهارات انتقادی اخیر رییس جمهور از عملكرد رسانه ملی با اشاره به اینكه شاید مصداق خاصی مد نظر رییس جمهور بوده است، بیان كرد: این سازمان در پوشش دهی به موضوع بهداشت، درمان و مذاكرات هسته ای كه در پیشانی و جزء شاخص های دولت دكتر روحانی بوده، كم نگذاشته است.

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما درباره اظهارات اخیر رییس جمهوری درباره نحوه انعكاس خدمات دولت در رسانه ملی گفت: آقای دكتر روحانی در اظهار نظر راجع به رسانه، باید بر اساس واقعیت های كاركرد رسانه، ماموریت و وظیفه رسانه توقع داشته باشند.

شجاعی كیاسری در واكنش به اظهارات رییس جمهور افزود: اینكه گفته می شود كاركردهای دولت در رسانه دیده نمی شود باید بگوییم مگر روزنامه ایران متعلق به دولت نیست؟ چقدر كاركرد دولت در این روزنامه دیده می شود كه در رسانه ملی دیده نمی شود؟!

دبیر شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما تصریح كرد: شاید آقای رییس جمهور مصداق خاصی را در نظر داشته باشند و این مشخص نیست كه چه كاركرد مهم و موثری بوده كه گفته نشده است.

وی اضافه كرد: صدا و سیما در ارتباط با بهداشت و درمان كه جزء شاخص های كاركرد دولت آقای روحانی است و مذاكرات ایران با گروه 1 + 5 كه وزارت خارجه مسئول آن است و هر دو هم از وزارتخانه های پركار و در پیشانی فعالیت های دولت هستند، كم نگذاشته است.

رییس جمهوری در مراسم تجلیل از كشاورزان نمونه و تولیدكنندگان برتر بخش كشاورزی ضمن تشریح اقدامات دولت در این بخش به انتقاد از رسانه ها به‌ویژه صداوسیما پرداخت و آن را متهم كرد كه «حركات بسیار خوب» و «كارهای بزرگ دولت» را منعكس نمی كند.