پاکسازی کامل الظلوعیه در استان صلاح الدین

سیاسی

سازمان بدر از پاکسازی کامل الظلوعیه در استان صلاح الدین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، "کریم النوری" یکی از فرماندهاین سازمان بدر از آزادی کامل الظلوعیه در جنوب استان صلاح الدین خبر داد.

 وی همچنین از شکستن محاصره داعش بر عشایر موسوم به الجبوری در این منطقه خب داد.

شایان ذکر است "هادی العامری" دبیر کل سازمان بدر اخیرا از الظلوعیه به عنوان دژ داعش یاد کرده بود که با آزادسازی آن نابودی این گروه تروریستی تضمین خواهد شد.