همزمان با عملیات تکاوران دریایی صورت گرفت؛

حضور نخستین بالگرد مسلح شده در رزمایش ارتش

سیاست داخلی

این بالگرد در ششمین روز از رزمایش محمد رسول الله (ص) در محدوده آب های منطقه عمومی رزمایش مزبور به سمت اهداف از پیش تعیین شده تیراندازی کرد.

نخستین بالگرد مسلح شده توسط نیروی دریایی در رزمایش مشترک نیروهای ارتش حضور یافت.

به گزارش ایلنا، این بالگرد که از انواع بالگرد "ای بی 212" محسوب می شود به راکت انداز و تیر بار مجهز شده است.

این بالگرد در ششمین روز از رزمایش محمد رسول الله (ص) در محدوده آب های منطقه عمومی رزمایش مزبور به سمت اهداف از پیش تعیین شده تیراندازی کرد.

انجام عملیات تکاوران دریایی و پرتاب موشک های دریا پایه نور و نصر بخش های دیگر فعالیت نیروی دریایی در روز ششم رزمایش محمد رسول الله بود

کد N649996