جریمه واحدهای نانوایی متخلف در آذربایجان غربی

سیاست داخلی

در9 ماهه امسال تعداد یک هزار و 391 فقره پرونده تخلفاتی نانوایی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت موارد بهداشتی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: متخلفان نانوایی آذربایجان‌غربی به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۵۹۳ هزار ریال جزای نقدی محکوم 'گردیدند.

به گزارش ایلنا، محمد اقوامی مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه نان از اهمیت ویژه‌ای در سبد کالایی خانوارها دارد، تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی به منظور حفظ حقوق مردم و جلوگیری از هرگونه تخلفات احتمالی از سوی برخی نانوایان در صورت بروز هرگونه تخلف، براساس قانون و با شدت و جدیت کامل با متخلفان برخورد می‌کند.


مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی با اشاره به اقدامات این مجموعه در برخورد با متخلفان افزود: در9 ماهه امسال تعداد یک هزار و 391 فقره پرونده تخلفاتی نانوایی شامل گرانفروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت موارد بهداشتی به شعب تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.


اقوامی بیان کرد: از این تعداد یک هزار و 362 فقره آن مختومه و متخلفان به پرداخت 2 میلیارد و 33 میلیون و 593 هزار ریال جزای نقدی محکوم شدند.


مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی کننده به تخلفات اقتصادی است بنابراین با انجام گشت‌های مشترک با دستگاه‌های نظارتی شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و نیز اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی، با حضور در سطح شهر و بازرسی از نانوایی‌ها به تخلفات آنان به صورت حضوری رسیدگی می‌کند

کد N649888