| 237405

طرح پایان اشغالگری سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنتیت ارائه شد

سیاسی

نماینده اردن در شورای امنیت پس از آن كه گروه كشورهای عربی پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل را به تصویب رساندند آن را در میان اعضای شورای امنیت توزیع كرد.

گروه كشورهای عربی در سازمان ملل پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری سرزمین های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی را تصویب و میان اعضای شورای امنیت توزیع كرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،«دینا قعوار»نماینده دائمی اردن در سازمان ملل به عنوان عضو عربی در شورای امنیت پس از آنكه گروه كشورهای عربی پیش نویس قطعنامه پایان اشغالگری سرزمین های فلسطینی توسط اسرائیل را به تصویب رساندند آن را در میان اعضای شورای امنیت توزیع كرد.

قعوار پس از ارائه پیش نویس پایان اشغالگری سرزمین های فلسطینی در شورای امنیت گفت كه نمایندگان كشورهای عربی در سازمان ملل پیشنهاد فلسطین را تصویب كردند و فلسطینی ها و اردنی ها درباره بهترین زمان رای گیری درباره این پیشنهاد در شورای امنیت رایزنی می كنند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال تاخیر رای گیری درباره پیش نویس پایان اشغالگری سرزمین های فلسطینی گفت كه همه چیز امكان دارد.

برخی منابع فلسطینی گفتند كه احتمالا امروز-سه شنبه-یا فردا-چهارشنبه-این پیش نویس در شورای امنیت به رای گذاشته می شود.

کد N649883