آمریکا لیست تحریم های خود علیه روسیه را افزایش داد

سیاسی

وزارت خزانه داری آمریکا در ادامه تنش های خود با کرملین نام چهار شهروند روس دیگر را به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماجرای مرگ مشکوک "ماگنیستکی" در روسیه بار دیگر موجب تحریم شدن افراد جدیدی در این کشور از سوی آمریکا گردید. 

رویترز در این رابطه می نویسد: وزارت خزانه داری آمریکا شب گذشته دو مقام روس و دو مقام چچنی را به لیست تحریم های خود اضافه کرد. 

به نام مقامات روسی که به لیست تحریم های آمریکا اضافه شده اند اشاره ای نشده اما عنوان شده که این دو فرد در ارتباط با پرونده ماگنیستکی مورد تحریم قرار گرفته اند. 

بر همین اساس "آپتی علاءالدینوف" معاون وزیر امور داخلی چچن و "ماگومد داودوف" رئیس دفتر اداره اجرایی رئیس دولت چچن بواسطه نقض حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته اند. 

ماگنیتسکی وکیل یک شرکت غربی در روسیه بود که توسط نیروهای امنیتی روس بازداشت و در سال 2009 در زندان جان سپرد و متعافب آن آمریکا با انتشار لیستی به نام لیست ماگنیتسکی محدودیت هایی را برای سفر مقامات روس به این کشور اعمال کرد. بعد از این کار روسیه نیز فهرست مشابهی را تهیه و برخی از مقامات آمریکایی را از ورود به این کشور محروم کرد. از آن تاریخ تا کنون نام های موجود در این دو فهرست در حال افزایش هستند.