اجمالی/لاریجانی در نطق پیش از دستور مجلس:

پاسداشت 9 دی درس آموزی از آن برای پایداری نظام است

سیاسی

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:پاسداشت 9 دی در سخنرانی در این باب نیستT بلکه درس آموزی از آن برای پایداری کشور و نظام است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در نطق پیش از دستور با اشاره به اینکه روش کار سیاسیون و قوای مختلف در کشور باید بر هم گرایی هر چه بیشتر باشد نه اینکه دنبال مسائلی بگردند که آنها را بیشتر از هم متفرق کند، گفت: اصل بر همگرایی و صلح داخلی است نه دعوا و مشاجره.

وی افزود: تقویت قدرت ایران، علاج مشکلات اقتصادی کشور است، اگر تهدیدی برای ایران قابل ترسیم باشد در نحوه تدبیر امور اقتصادی کشور است و این همان جایی است که دشمن روی آن تمرکز کرده است.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: پاسداشت 9 دی در سخنرانی در این باب نیست، در درس گرفتن از آن برای پایداری بیشتر کشور و نظام است.

لاریجانی گفت: حداقل یکی از وجوه ضعف کشور ما در تدبیر اقتصادی است، خواهش بنده این است که در دو ماه آینده وقت خود را صرف کنیم در تنظیم بودجه و سیاست های اقتصاد مقاومتی را در حد میسور، محقق کنیم.

رئیس مجلس ادامه داد: تا آنجا که می توانیم راه را برای ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری عمرانی در کشور باز کنیم، تصور کنید از 680 هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور 100 هزار میلیارد تومان اگر به سمت پروژه های عمرانی برود چه رونقی در کشور ایجاد می کند.

وی افزود: ظرفیت بانک ها را افزایش دهیم تا به کمک تولید بشتابند و آنها را موظف به همکاری با کارآفرینان کنیم، مکانیزم های تشویقی برای صادرات فراهم کنیم و همین طور مکانیزم های تشویقی و تنبیهی برای بالا بردن بهره وری در نظر بگیریم به خصوص در زمینه مصرف انرژی و برای رهایی از اقتصاد تک بعدی و اتکا به نفت، قانون معادن را اجرا کنیم نه اینکه در هر لایحه بودجه ظرفیت های توسعه معدن را ناقص نماییم که در این سالها این گونه عمل شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید انگیزه بیشتر برای بهره برداری بیشتر از معادن را فراهم کنیم و اگر چنین شد در تمام شهرها مردم برای بهره برداری از معادن سرمایه گذاری می کنند.

لاریجانی افزود: برای کشاورزی، آبیاری تحت فشار و سیستم های گلخانه ای و صنایع جانبی کشاورزی را مورد توجه قرار دهیم و از فربه شدن بودجه جاری جدا بپرهیزیم.

وی ابراز امیدواری کرد که نمایندگان در بررسی بودجه در کمیسیون های تخصصی و تلفیق هم راستا در تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش نمایند.

ادامه دارد...