صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع جمعی از فارغ التحصیلان دندانپزشکی مقابل مجلس

مجلس

صبح امروز (سه شنبه 9 دی ماه) جمعی از دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته دندانپزشکی خارج از کشور در اعتراض به تغییر ضوابط در خصوص جایابی آنها در دانشگاه ها مقابل مجلس تجمع کردند.

جمعی از دانشجویان فارغ التحصیل رشته دندانپزشکی در اعتراض به نتیجه آزمون جایابی مقابل درب مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، صبح امروز (سه شنبه 9 دی ماه) جمعی از دانشجویان فارغ‌التحصیل رشته دندانپزشکی خارج از کشور در اعتراض به تغییر ضوابط در خصوص جایابی آنها در دانشگاه ها مقابل مجلس تجمع کردند.

کد N649667