در تهران صورت گرفت؛

دیدار دبیر اجرایی سازمان بین الدولی توسعه « ایگاد» با امیرعبدالهیان

سیاسی

«محبوب معالیم» دبیر اجرایی «سازمان بین الدولی توسعه» موسوم به «ایگاد» ظهر امروز با حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «محبوب معالیم» دبیر اجرایی «سازمان بین الدولی توسعه» موسوم به «ایگاد» ظهر امروز با حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان دیدار کرد.

در این دیدار طرفین راه های عملی توسعه و گسترش همکاریهای ایران و ایگاد در آفریقا ازجمله در زمینه کشاورزی، اجرای طرح های آب، برق و آبخیزداری و همچنین حمایت ایران از عملیات حفظ صلح در شرق آفریقا را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

امیر عبداللهیان در این دیدار بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از رشد و امنیت پایدار در شرق آفریقا تاکید کرد.

دبیر اجرایی سازمان بین الدولی توسعه نیز همکاری های بین جمهوری اسلامی ایران و ایگاد را حائز اهمیت برشمرد.

در این دیدار نحوه تنظیم سند تعیین کننده چهارچوب همکاریهای ایران و ایگاد مورد توافق طرفین قرار گرفت.

قابل ذکر است ایگاد، سازمان همکاری اقتصادی منطقه شاخ آفریقا است که کشورهای اتیوپی، سومالی، سودان، سودان جنوبی، اوگاندا، کنیا، جیبوتی و اریتره را در بر می گیرد.