رئیس جمهوری اتریش:

اسرائیل از به رسمیت شناختن فلسطین از سوی اروپایی ها نگران است

سیاسی

رئیس جمهوری اتریش به نگرانی صهیونیستها از تلاشهای کشورهای اروپایی در به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش تاکید کرد: تعدادی زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته اند و واکنش ها در داخل اسرائیل(سرزمین های اشغالی) نشان می دهد که به رسمیت شناختن فلسطین از سوی برخی کشورهای اروپایی سبب نگرانی در داخل اسرائیل شده است.

وی افزود: به هر اندازه که فعالیتهای شهرک سازی در اراضی فلسطینی برای نابودی تشکیل دو کشور افزایش می یابد به همان اندازه تلاشها و فعالیتهای اروپایی و اتریش در قبال این سیاست تشدید می شود.امکان بهره برداری از این وسیله برای اعطای وزنه بیشتر به اروپا و وادار کردن اسرائیل به بازنگری در سیاستهای شهرک سازی در بیت المقدس وجود دارد.