فیلم/ تظاهرات مردم فلسطین علیه محاصره غزه

سیاسی

فلسطینیان ساکن نوار غزه با برگزاری تظاهراتی گسترده خواستار رفع محاصره غزه و بازسازی هر چه سریعتر منازل ویران شده خود در جریان جنگ 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه این منطقه شدند.

فیلم/ تظاهرات مردم فلسطین علیه محاصره غزهفلسطینیان ساکن نوار غزه با برگزاری تظاهراتی گسترده خواستار رفع محاصره غزه و بازسازی هر چه سریعتر منازل ویران شده خود در جریان جنگ 51 روزه رژیم صهیونیستی علیه این منطقه شدند.