فیلم/ کشف محموله تسلیحاتی تروریستها در حومه دمشق

سیاسی

ارتش سوریه اخیرا در حومه دمشق یک محموله از تسلیحات نظامی تروریستها را که در یک تراکتور جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرد.ارتش سوریه در این محموله برخی تجهیزات ارتباطی و یونیفرم نظامی نیز کشف کرد.

فیلم/ کشف محموله تسلیحاتی تروریستها در حومه دمشقارتش سوریه اخیرا در حومه دمشق یک محموله از تسلیحات نظامی تروریستها را که در یک تراکتور جاسازی شده بود، کشف و ضبط کرد.ارتش سوریه در این محموله برخی تجهیزات ارتباطی و یونیفرم نظامی نیز کشف کرد.