فیلم/ پایان سال 2014 با ادامه شهرک سازی‌ رژیم صهیونیستی

سیاسی

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : مقامات رژیم صهیونیستی با وجود مخالفتهای بین المللی همچنان به ساخت واحدهای صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس شریف تا آخرین روزهای سال 2014 ادامه می دهند.

فیلم/ پایان سال 2014 با ادامه شهرک سازی‌ رژیم صهیونیستیخبرگزاری مهر-گروه بین الملل : مقامات رژیم صهیونیستی با وجود مخالفتهای بین المللی همچنان به ساخت واحدهای صهیونیست نشین در کرانه باختری و قدس شریف تا آخرین روزهای سال 2014 ادامه می دهند.