اختلال در زندگی اروپاییها در پی برف و بوران شدید

سیاسی

برف و بوران در قاره اروپا زندگی مردم این قاره را مختل کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از اختلال در رفت و آمد و زندگی اروپاییها بر اثر برف و بوران در این قاره خبر داد.

بر اساس این گزارش برف شدید باعث قطع برق بیش از صد هزار خانه در انگلیس، لغزندگی جاده ها و تاخیر در پرواز چند فرودگاه در کشورهای اروپایی شده است.

این رسانه غربی با اشاره به ترافیک شدید در جاده های آلمان از لغو 20 پرواز فرودگاه فرانکفورت (بزرگترین فرودگاه آلمان)، تاخیر در بسیاری از پروازها و ترافیک در برخی از جاده های این کشور خبر داد.