فیلم/ تاکید نخست وزیر سوریه بر تقویت روابط با ایران

سیاسی

گروه بین الملل: «وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه اخیرا در دیدار با نمایندگان پارلمان این کشور بر تقویت روابط با ایران و ادامه روند مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

فیلم/ تاکید نخست وزیر سوریه بر تقویت روابط با ایرانگروه بین الملل: «وائل الحلقی» نخست وزیر سوریه اخیرا در دیدار با نمایندگان پارلمان این کشور بر تقویت روابط با ایران و ادامه روند مبارزه با تروریسم تاکید کرد.