نایینی:

اربعین امسال تکرار حماسه 9 دی بود

سیاسی

ساری - رئیس ستاد 9 دی کشور گفت: اربعین امسال تکرار حماسه 9 دی بود که توسط مردم خلق شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نایینی ظهر دوشنبه در جمع مردم ساری خاطرنشان کرد: سئوالی که ذهن همه قدرتها را به خود مشغول کرده، این است که این چه نیرویی است که همه را به حرکت در می آورد، نیرویی که در اربعین امسال نیز به نمایش در آمد و تکرار حماسه ۹ دی بود.

رئیس ستاد ۹ دی کشور با بیان این که همه محاسبات در منطقه به هم ریخت، گفت: غربی ها همواره به دنبال این بوده اند که نظام اسلامی را به جنگ تمدن و فرهنگ تبدیل کنند، چراکه تنها فرهنگی که ظرفیت جهانی دارد اسلام است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: غرب تنها راه نفوذ بر فرهنگ اسلامی را در تفرقه فرقه ای برنامه ای ریزی کرده تا دولت از درون دچار چالش شود.

نایینی تاکید کرد: منبع اصلی قدرت نظام جمهوری اسلامی، بسیج مردمی است که دشمن نیز درصدد ایجاد تفرقه در بین مردم است و وحدت مردم را هدف گرفته و به این نتیجه رسیده است که اشغال سرزمینی و جنگ تاثیر ندارد.

تحلیل گر جنگ نرم در این جلسه ابراز داشت: روش استکباری غرب برای تهاجم، جنگ نرم است، همان گونه که در فرهنگ ها و کشورهای دیگر فساد اخلاقی، می گساری و... رواج دادند و بسیاری از فرهنگها را به انحطاط کشیدند.

وی در ادامه گفت: در کشورهای اسلامی در دوره ای ثروت اندوزی رواج پیدا کرد و دولت مردان کشورهای اسلامی به ثروت رسیدند و در توسعه سرزمین ها ثروت اندوزی یک مسئله مهم شد که شکاف طبقاتی را به دنبال داشت.

نایینی گفت: استکبار به دنبال اندلسی کردن ایران بود و بسیاری از ملل به خاطر انحطاط اخلاقی از بین رفت. همانگونه که در شوروی و فرانسه مردم به تدریج در مورد نظام حکومتیشان دچار تردید شدند.

وی متذکر شد: پس از اصلاحات احزاب و گروههای مختلفی شکل گرفت و برای تغییر ذائقه و گرایشهای جامعه، یک جنگ بسیار پیچیده در حال برنامه ریزی بود که به عنوان نمونه در کوی دانشگاه سال ۷۸ و به دنبال آن در سال ۸۸ به دنبال انقلابی به سبک گرجستان بودند.

این تحلیلگر جنگ نرم گفت: در ۱۸ کشور با تجربه از انقلاب های رنگی دولتها مغییر شد و جا به جایی های بزرگی صورت گرفت و ۶ ماه قبل از حادثه سال ۸۸ در مقابله با نظام جمهوری اسلامی ۹ روش را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بهترین روش برای از بین بردن نظام حمله به انتخابات جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در هفته های گذشته خانم کلینتون در انتقاد از اوباما متذکر شده است که دولت آمریکا در حوادث سال ۸۸ ایران، در حمایت از معترضان کوتاهی کرده و باید با ظرفیت بیشتری به میدان می آمد.

این مقام مسول گفت: ما به کلینتون می گوییم شما هیچ کوتاهی نکردید، بلکه با تمام قدرت وارد شدید ولی قدرت نظام و مردم، ولایت فقیه و عاشورا را باور نداشتید.

رئیس ستاد ۹ دی کشور تصریح کرد: اهمیت ۹ دی به خاطر این است که ۵۷ کلید واژه از سوی رهبری برای توصیف ۹ دی ارائه شده است که اهمیت آن باز می گردد به کار بزرگ مردم در مواجهه با خطر پیچیده ۹ دی که مردم در سراسر کشور بساط فتنه را جمع کردند.

نایینی متذکر شد: انقلاب اسلامی را بدون عاشورا نمی توان فهمید و در حماسه ۹ دی نیز عملا همه سلیقه ها و احزاب عاشورایی برای حمایت از رهبری و عاشورا آمدند.