تحصن علمای دینی بحرین در اعتراض به دستگیری شیخ علی سلمان

سیاسی

دهها نفر از علمای دینی بحرین با تجمع در مسجدی در مرکز منامه خواهان آزادی فوری دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، دهها نفر از علمای دینی بحرین در اعتراض به دستگیری "شیخ علی سلمان" دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین دست به تحصن زدند.

 علمای دینی بحرین با تجمع در مسجد امام صادق (ع) در مرکز منامه  ضمن محکوم کردن شیخ سلمان خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شدند.