اجمالی/دادستان دیوان محاسبات:

برداشت دولت از صندوق توسعه ملی محرز است/سندسازی دولت برای دورزدن قانون

سیاسی

دادستان دیوان محاسبات با استناد به سندهای قانونی، اعلام کرد که اصل برداشت دولت از صندوق توسعه ملی محرز است.

به گزارش خبرنگار مهر، فیاض شجاعی در نشست خبری اسناد مربوط به برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را افشا کرد.

وی تاکید کرد: قرار بود طلب صندوق توسعه ملی از محل وصولی‌های بانک مرکزی از طلب‌های شرکت نیکو و شرکت اماراتی خریدار نفت وصول شود اما تاکنون این وصول انجام نشده است و دولت با اصلاح این سند، طلب صندوق توسعه را از منابع ارزی بانک مرکزی تسویه کرد.

ادامه دارد