طرح افزایش تعداد نمایندگان در نظرخواهی مرکز پژوهش‌ها

مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس با قرار دادن موضوع طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان در تالار گفت‌و‌گوی خود، مبادرت به اخذ نظرات کار‌شناسان، نخبگان، متخصصان و همه علاقمندان در این زمینه کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس جهت اخذ نظرات کار‌شناسان، نخبگان، متخصصان و علاقمندان، موضوع طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را در تالار گفتگوی این مرکز قرار داده است.

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس با قرار دادن موضوع طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان در تالار گفت‌و‌گوی خود، مبادرت به اخذ نظرات کار‌شناسان، نخبگان، متخصصان و همه علاقمندان در این زمینه کرده است.

بنابراین گزارش بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظایر آن‌ها حداکثر تا بیست نفر می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود» در حالی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون، اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و اضافه شدن ۲۰ نماینده صورت نگرفته است.

شایان ذکر است در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه به تصویب رسید و مقرر شده است تا این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال جمعی از نمایندگان محترم، طرحی را بر اساس‹‹پیشنهادهای کار‌شناسی حوزه‌های مختلف و بررسی‌های انجام شده›› تهیه کرده‌اند که در قالب‹‹اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها›› قرار است در کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای اخذ نظرات و دیدگاه‌های صاحب‌نظران و کار‌شناسان، این طرح را در تالار گفتگوی این مرکز قرار داده است تا زمینه تبادل نظر و تضارب آراء را در این خصوص فراهم آورد.

از تمامی علاقمندان درخواست می‌شود برای اظهارنظر درباره این موضوع به تالار گفتگوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی‌‍‌ به آدرس الکترونیکی http: //rc. majlis. ir/fa/forum مراجعه کنند.

کد N648731