طرح امنیتی ویژه سامراء و تامین امنیت زائران

سیاسی

فرماندهی عملیات سامراء اعلام کرد که برای تامین امنیت زائران در شهر سامراء یک طرح امنیتی ویژه طراحی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، "عماد الزهیری" فرمانده عملیات سامراء امروز از طرح تامین امنیت زائران برای حرمین امامین عسکریین(ع) خبر داد.

وی در تشریح این طرح امنیتی گفت: فرماندهی عملیات سامراء با همکاری نیروهای ارتش و پلیس و نیز نیروهای داوطلب مردمی درصدد اجرای طرح امنیتی در سامراء هستند و هدف از آن تامین امنیت زائران است.

عماد الزهیری افزود: به موجب این طرح، نیروهای امنیتی مسیر بغداد - سامراء را تحت کنترل خود درخواهند آورد. وی در عین حال گفت که اعزام هیئت های زائران به سامراء آغاز شده است.