وزیر دادگستری:

برای حفظ آرمان‌های متعالی آینده در گذشته متوقف نشویم

دولت

خوشبختانه مجموعه افراد فعال نظام و به خصوص رهبری معظم انقلاب با هوشمندی، فراست و وقت شناسی، حربه و شگردهای دشمنان را به خوبی شناسایی و آن را خنثی کردند.

وزیر دادگستری روز ۹ دی را بلوغ سیاسی جامعه ایران توصیف کرد و گفت: ۹ دی نقطه اوج پیوستگی ملت و رهبری و روز خدا در مقابله با دشمنان خدا و همچنین روز یاس دشمنان انقلاب بود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه در حوادث سال ۸۸ به دنبال اتفاقات و بلوایی که اتفاق افتاد برای کشور مشکلات متعددی ایجاد شد، گفت: متاسفانه افرادی که باید خود حافظ امنیت و تحکیم مناسبت‌های اجتماعی و انسجام ملی باشند و در مقابل دشمنان جلو‌تر از دیگران به دفاع از نظام، ارکان نظام و حقوق عامه بپردازند، صحنه را برای تاخت و تاز دشمنان ملت و توسعه فتنه و فتنه‌گران هموار کردند.

وی این امر را یک خبط بزرگ تاریخی و اشتباهی غیرقابل جبران دانست و ادامه داد: خوشبختانه مجموعه افراد فعال نظام و به خصوص رهبری معظم انقلاب با هوشمندی، فراست و وقت‌شناسی، حربه و شگردهای دشمنان را به خوبی شناسایی و آن را خنثی کردند.

وزیر دادگستری تصریح کرد: آنچه که این حوادث ناگوار و فتنه بزرگ را زمین‌گیر و سرکوب کرد، هوشمندی مردم شریف و همراهی و پیروی آنها از رهبر معظم انقلاب بود که این اتفاق و یگانگی، خودش را در روز ۹ دی نشان داد.

پورمحمدی روز ۹ دی را بلوغ سیاسی جامعه ایران توصیف کرد و گفت: ۹ دی نقطه اوج پیوستگی ملت و رهبری و روز خدا در مقابله با دشمنان خدا و همچنین روز یاس دشمنان انقلاب بود.

وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد که این بصیرت و هوشیاری ادامه داشته باشد و گفت: البته باید از گذشته عبرت گرفته و آن را چراغ راه آینده قرار دهیم.

وی افزود: باید بتوانیم از گذشته برای حفظ منافع امروز و آرمان‌های متعالی آینده عبور کنیم و در گذشته متوقف نشویم.

پورمحمدی تاکید کرد: گذشته را موجب تضعیف، افتراق و اختلاف یکدیگر قرار ندهیم و از آن الهام بگیریم.

وی اضافه کرد: دستاوردهای گذشته یعنی جایگاه رهبری، وحدت ملی، دشمن‌شناسی و زمان‌شناسی را برای رسیدن به اهداف متعالی برای همیشه چراغ راه قرار دهیم.

کد N648278