رئیس بانک مرکزی آلمان:

کاهش قیمت نفت اوضاع اقتصادی اروپا را بهبود می بخشد

سیاسی

رئیس بانک مرکزی آلمان اعلام کرد که رشد اقتصادی اروپا مرهون کاهش قیمت جهانی نفت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانکفورترآلگماینه،"ینس ویدمن" رئیس بانک مرکزی آلمان با بیان اینکه اوضاع اقتصادی اروپا آنقدرها هم که برخی ها فکر می کنند بد نیست.

وی با اشاره به اینکه این وضع بیشتر مرهون کاهش بهای نفت است، تصریح کرد: کارشناسان پیش بینی می کنند رشد اقتصادی ناحیه یورو بهبود پیدا می کند ، هرچند روند این بهبود کند خواهد بود.

رئیس بانک مرکزی آلمان بار دیگر با طرح خرید سهام توسط بانک مرکزی اروپا به منظور بهبود رشد اقتصادی مخالفت کرد و گفت: کاهش بهای نفت عاملی کافی برای بهبود رشد اقتصادی است.

ویدمن خاطر نشان کرد: این که همه فقط از خرید سهام حرف می زنند مرا عصبانی می کند بانک مرکزی اروپای نباید تسلیم فشار بازارهای مالی شود، خرید سهام فقط به بدهکار شدن بانک های مرکزی ناحیه یورو و در نهایت مالیات دهندگان منجر می شود.