آغاز بیست و چهارمین دادگاه مهدی هاشمی

سیاست داخلی

صبح امروز بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی٬ به صورت غیر علنی و به ریاست قاضی مقیسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب برگزار شد.

صبح امروز بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به صورت غیرعلنی آغاز شد.

به گزارش ایلنا، صبح امروز بیست و چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی٬ به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

 

کد N648031