نوبخت در اولین همایش فراکسیون دفاع مقدس:

آن چه دفاع ما را از موارد مشابه متمایز می‌کند مقدس بودن آن است

سیاسی

سخنگوی دولت گفت: وجه تمایز دفاع ما با بسیاری از مدافعات در جهان، مقدس بودن و درجه تقدیس آن است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صبح امروز در اولین همایش فراکسیون دفاع مقدس که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد با اشاره به اینکه دفاع مقبول همه ملت ها و فرهنگ ها است، گفت: شاید شکل دفاع با هم متفاوت باشد اما حتی انسان هایی که از صلح با هم می گویند باز هم به دفاع اعتقاد دارند.

وی افزود: چنین دفاعی لزوما مقدس نیست و شاید وجه تمایز دفاع ما با بسیاری از مدافعات، مقدس بودن و درجه تقدیس آن است.

سخنگوی دولت ادامه داد: تاریخ ملل سرشار است از جنگ‌های خونین، با یک نگاه قرآنی و زبان وحیانی به این رخداد مستمر یعنی تقابل بین اقوام مختلف، در همان آغازین تفسیری که از هبوط آدم صورت گرفت تشریح شد که جمعی با جمعی دیگر عداوت خواهند داشت.

نوبخت افزود: انگیزه ها می‌تواند از دفاع مالی و مادی شروع شده و تا دفاع از آیین و ایده ادامه پیدا کند که چنین دفاعی از آیین و ایده در درجه قداست قرار می گیرد.

سخنگوی دولت گفت: بین دو کشور ایران و عراق مخاصمه ای بر روی اروند پیش آمد و قرارداد الجزایر توسط یکی از طرفین نادیده گرفته شد و دولت بعثی صدام به کشور ما حمله کرد.

وی افزود: همین امر نشان دهنده مقبول بودن دفاع است اما درجه تقدیس آن وقتی قابل درک است که به فلسفه این تخاصم توجه کنیم.

ادامه دارد...