مقتدی صدر:

ادامه بازداشت شیخ علی سلمان بمنزله آغاز سقوط رژیم ظالم است

سیاسی

رهبر جریان صدر عراق با بیان اینکه بازداشت شیخ علی سلمان به معنای ظلم و دیکتاتوری مطلق است ادامه بازداشت وی را آغاز سقوط رژیم ظالم آل خلیفه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآت البحرین، «سید مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق در واکنش به دستگیری «شیخ علی سلمان» دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین، بزرگترین و مهمترین اپوزیسیون این کشور با انتشار بیانیه ای از دستگیری شیخ سلمان با عنوان تلاش برای خاموش کردن صدای معترضان و یک اتفاق بزرگ و آسیب جدی یاد کرد.

وی افزود: دستگیری شیخ سلمان هیچ معنایی جز ظلم و دیکتاتوری مطلق ندارد.

مقتدی صدر در ادامه به مقامات بحرینی توصیه کرد که وی را آزاد کنند و ادامه دستگیری وی را آغاز پایان رژیم ظالم و پایان سر آغاز همه مذاکرات دانست.

رهبر جریان صدر عراق در پایان از مردم و علمای دینی عراق خواست که با حفظ وحدت و اتحاد برای آزادی شیخ سلمان و همه معترضان و مخالفان رژیم آل خلیفه که در زندانهای این رژیم به سر می برند تلاش کنند .

دبیر کل جمعیت الوفاق بحرین روز گذشته پس از ساعتها بازجویی توسط وزارت کشور بحرین بازداشت شد.