حماس خواهان پس گرفتن پیش نویس قطعنامه فلسطین شد

سیاسی

جنبش حماس پس گرفتن پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین که توسط اردن دو هفته پیش به شورای امنیت ارائه شده بود، را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشت: «رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس خواستار برگشت دادن پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین شدند. حماس از شورای امنیت خواست یا برگرداندن این پیش نویس، جدول زمانی برای تشکیل دولت مسقل فلسطینی و پایان اشغالگری ارائه کند.»

این روزنامه در ادامه نوشت: «ابو زهری سخنگوی حماس در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: «پیش نویس ارائه شده به شورای امنیت پذیرفته نیست و ما خواهان امتیازدهی از سوی سازمان ملل برای پس گرفتن حقوق ملت فلسطین هستیم. پیش نویسی که در اختیار سازمان ملل هست، بخشی محدود از حقوق فلسطینی هاست که از سوی سازمان آزادسازی فلسطین در این پیش نویس گنجانده شده است.»

خاطرنشان می شود که اردن، عضو غیردائم شورای امنیت، دو هفته پیش به ارائه پیش نویس قطعنامه پایان اشغال فلسطین به این شورا اقدام کرده بود.