رژیم آل‌خلیفه شیخ علی سلمان را به جای نامعلومی منتقل کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

دبیرکل جمعیت اسلامی الوفاق بحرین بازداشت خود را تایید کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از پایگاه اینترنتی «صوت المنامه»، شیخ علی سلمان در تماس تلفنی چند ثانیه ای با خانواده اش بازداشت خود را تایید کرد.
نیروهای امنیتی رژیم آل خلیفه پس از بازداشت شیخ علی سلمان او را به مکان نامعلومی منتقل کردند.

عبدالله الشملاوی وکیل دبیرکل جمعیت الوفاق گفت: شیخ علی سلمان با اتهام تشویق به نفرت از رژیم حاکم، دعوت به سرنگونی رژیم با توسل به زور، تشویق جوانان به اعتراض علیه رژیم حاکم با شرعی دانستن اعتراضات، اهانت به دستگاه قضایی و دستگاه مجریه، تشویق به کینه توزی طایفه ای، کمک گرفتن از طرف های خارجی، انتشار اعلامیه ها و خبرهای دروغ که باعث ایجاد وحشت و برهم خوردن امنیت می شود، مشارکت در تظاهرات و تجمع هایی که باعث زیان های اقتصادی شد، متهم شده است.
جمعیت اسلامی الوفاق بحرین با صدور بیانیه ای بازداشت دبیرکل خود را تایید کرد.
جمعیت الوفاق با اشاره به احضار شیخ علی سلمان به اداره تحقیقات کیفری بحرین و بازجویی از او با اتهامات جعلی اعلام کرد وزارت کشور بحرین او را بازداشت کرده است.
الوفاق در بیانیه خود تاکید کرد بازداشت شیخ علی سلمان ماجراجویی خطرناک و حساب نشده رژیم حاکم است که باعث پیچیده تر شدن اوضاع سیاسی و امنیتی بحرین خواهد شد.
الوفاق بر لزوم آزادی فوری دبیرکل خود و احترام به فعالیتهای سیاسی و توقف بازداشتها و سرکوب فعالان سیاسی تاکید کرد.

5252

کد N647936