الوفاق خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان شد

سیاسی

جمعیت الوفاق با اشاره به بازداشت دبیر کل این جمعیت خواستار آزادی فوری وی از سوی وزارت کشور آل خلیفه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الوفاق، جمعیت الوفاق ملی اسلامی بحرین با صدور بیانیه ای اعلام کرد: بازداشت شیخ علی سلمان به دستور وزارت کشور بوده است و به دادستانی ارجاع داده نشده است.

در این بیانیه آمده است: دبیر کل جمعیت الوفاق از چند ساعت قبل در اداره آگاهی به بهانه تحقیق پس از طرح اتهامات واهی علیه وی به سر می برد و به دادستانی ارجاع داده نشده است.وی در بازداشت وزارت کشور است.

الوفاق بیان کرده است: اقدام علیه شیخ علی سلمان ماجراجویی خطرناک و غیر حساب شده ای است که اوضاع سیاسی و امنیتی در بحرین را پیچیده تر می کند.

جمعیت الوفاق خواستار آزادی فوری شیخ علی سلمان و احترام عمل سیاسی و توقف اقدام علیه وی شد.