عالیه نصیف:

عراقی ها می توانند داعش را همانند آمریکایی ها بیرون کنند

سیاسی

یکی از نمایندگان پارلمان عراق از توان عراقی ها برای بیرون کردن داعشی ها همانند کاری که با آمریکایی ها کردند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، عالیه نصیف گفت: عراقی هایی که موفق شدند اشغالگران آمریکایی را بیرون کنند می تواند به اشغالگری داعش نیز پایان دهند.

وی افزود: روز خروج نظامیان آمریکایی از عراق دستاورد مهمی محسوب می شود به ویژه اینکه هیچ نظامی آمریکایی در عراق نماند و به هیچ مستشار و نظامی آمریکایی مصونیت داده نشد و نقش زیادی در اعاده حاکمیت عراق داشت.

عالیه نصیف تاکید کرد: روز خروج نیروهای آمریکایی در واقع پیروزی اراده عراقی ها بر اراده خارجی است.آمریکایی ها تلاش بسیاری کردند که بخشی از نظامیان خود را در عراق به بهانه های مختلف نگه دارند اما گفتگو کننده عراقی موفق به پشت سر گذاشتن فشارهای آمریکا و پایان حضور نظامی آمریکا در عراق شد.

وی افزود: از روز خروج آمریکایی ها باید درس عبرت گرفت، زیرا عراقی هایی که آمریکایی ها را بیرون کرده اند می توانند داعش را نیز بیرون کنند.